IFI governance

Background

Ο κύκλος των προγρα&

4 Αυγούστου 2010 | Inside the institutions

 Αυτό το άρθρο δημοσιεύθηκε αρχικά στα Αγγλικά στις 31 Ιανουαρίου του 2007, και μεταφράστηκε και δημοσιεύθηκε στα Ελληνικά τον Αύγουστος του 2010.


Ενώ οι έκτακτες διαπραγματεύσεις σε περιόδους οικονομικής κρίσης μεταξύ των στελεχών του Δ.Ν.Τ και των αρχών της χώρας έχουν δραματοποιηθεί μέσω λαϊκών αφηγήσεων κατά τη διάρκεια της ασιατικής οικονομικής κρίσης το 1997, το Δ.Ν.Τ έχει τακτική συστηματική εμπλοκή με τους εκπροσώπους των κυβερνήσεων σε πολλά επίπεδα. Η εφαρμογή του κύκλου ενός προγράμματος του Δ.Ν.Τ ποικίλλει από τη μια χώρα στην άλλη, ανάλογα με την κατάσταση και την ανάγκη της χώρας. Η φύση του κύκλου του προγράμματος παρουσιάζεται εδώ εξετάζοντας το παράδειγμα της Ουρουγουάης.

Η πιο γνωστή αλληλεπίδραση μεταξύ του Δ.Ν.Τ και των μελών του είναι η διαβούλευση του άρθρου IV, μια ετήσια αποστολή επιτήρησης για την οικονομία του κράτους μέλους που απαιτείται για όλα τα μέλη του Ταμείου. Στην πράξη, η έκθεση της αποστολής δεν είναι έτοιμη σε ετήσια βάση για όλες τις χώρες. Για τις μικρές οικονομίες και στις χώρες με συχνή επαφή με το Ταμείο, η έκθεση του άρθρου IV  μπορεί να προετοιμαστεί με 18μηνη ή 24μηνη συχνότητα. Στην Ουρουγουάη η πιο πρόσφατη διαβούλευση του άρθρου IV πραγματοποιήθηκε σε συνδυασμό με την αναθεώρηση του προγράμματος δανεισμού το Μάιο 2006. Η επόμενη διαβούλευση του άρθρου IV έχει προγραμματιστεί για το 2008.

Οι δύο πιο κοινές συνθήκες δανεισμού αποτελούνται από το Stand-By Arrangement (SBA), για τις χώρες μεσαίου εισοδήματος, καθώς και Χρηματοδότηση για τη Μείωση της Φτώχειας και Οικονομικής Ανάπτυξης (the Poverty Reduction and Growth Facility- PRGF), για τις χώρες χαμηλού εισοδήματος. Μόλις ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις και συμφωνηθούν οι προϋποθέσεις, τότε διατίθεται το πρώτο ποσό της χρηματοδότησης. Μετά, πραγματοποιούνται ανασκοπήσεις για να εγκριθεί η περαιτέρω αποδέσμευση κεφαλαίων.  Αυτό γίνεται ανά τρίμηνο για τα SBA, και ανά εξάμηνο για τα PRGFs. Πάντως, ανασκοπήσεις σε μεταγενέστερα στάδια ενός προγράμματος μπορούν να συνχωνευθούν, εάν η χώρα παρουσιάζει καλή πρόοδο. Η ανασκόπηση κατά κανόνα συνεπάγεται μια ισχυρή αποστολή (6 ή 7 στελέχη από την έδρα του ΔΝΤ)  που επισκέπτονται τη χώρα έως και για αρκετές εβδομάδες. Οι αποστολές αξιολογούν την μακροοικονομική κατάσταση, τη προσήλωση του δανειολήπτη στους όρους και στα κριτήρια αξιολόγησης, διαπραγματεύονται τις συνθήκες για την επόμενη φάση του προγράμματος, καθώς και διαπραγματεύονται τα αιτήματα για ελάφρυνση των όρων ή για παράταση της χρονικής περιόδου της αποπληρωμής.

Το 2006, το προσωπικό του Δ.Ν.Τ από το Τμήμα του Δυτικού Ημισφαίριου (the Western Hemisphere Department) επισκέφθηκε την Ουρουγουάη τέσσερις ξεχωριστές φορές – το Φεβρουάριο, Μάιο, Αύγουστο και Νοέμβριο – για την εξέταση του Stand-By Arrangement.  Στο τέλος του έτους, η κυβέρνηση αποφάσισε να ακυρώσει τη συμφωνία και να πληρώσει στο σύνολό του το υπόλοιπο του χρέους πριν το εκτελεστικό συμβούλιο θα μπορούσε να διαβουλευθεί για τη συνδυασμένη πέμπτη και έκτη αναθεώρηση.  Ενδιάμεσα από τις τυπικές αναθεωρήσεις υπάρχει αξιολόγηση από το γραφείο των αξιωματούχων του Δ.Ν.Τ στην Ουάσιγκτον.

Ενώ το πρόγραμμα της επιτήρησης και του δανεισμού συχνά οδηγεί σε σχετικά σύνηθεις αλληλεπιδράσεις μεταξύ του Δ.Ν.Τ και των αρχών της χώρας, τα προγράμματα Τεχνικής Βοήθειας (ΤΒ) (technical assistance, TA)  λειτουργούν διαφορετικά. Τα στρατηγικά έγγραφα των προγραμμάτων της Τεχνικής Βοήθειας συντάσσονται από το τμήμα της λειτουργικής υπηρεσίας του Δ.Ν.Τ που συνδέεται με το εν λόγω σχέδιο ΤΒ, όπως για παράδειγμα το δημοσιοοικονομικό τμήμα, και στη συνέχεια συμφωνείται από τις αρχές της χώρας.

Τα προγράμματα ΤΒ μπορεί να ισχύουν για οποιοδήποτε θέμα που άπτεται των τομέων δράσεων του Ταμείου, συμπεριλαμβανομένης της μακροοικονομικής πολιτικής, της λειτουργίας της κεντρικής τράπεζας, της οικονομικής διαχείρισης, των προτύπων  δεδομένων και της προετοιμασίας τους, των προϋπολογισμών και της φορολογικής πολιτικής.

Η Ουρουγουάη είχε πέντε αποστολές που συνδέονται με τα προγράμματα TΒ το 2006, τα περισσότερα εκ των οποίων ήταν μικρές αποστολές για βοήθεια σχετική με την αναδιάρθρωση της κρατικής ιδιοκτησίας μιας στεγαστικής τράπεζας. Ένα άλλο πρόγραμμα ΤΒ αφορά τη διοίκηση των φορολογικών και τελωνειακών προγραμμάτων και προγραμμάτων κοινωνικής ασφάλειας. Τέλος, ένας τεχνικός σύμβουλος ήταν σταθμευμένος στο Μοντεβιδέο από τον Ιούλιο του 2006 για να βοηθήσει την Banco de Previsión Social (Τράπεζα Κοινωνικών Ασφαλίσεων) με τη μεταρρύθμισή της.

Η Αποστολές του Δ.Ν.Τ στο Ουρουγουάη το 2006

Αποστολή από Μέγεθος αποστολής Σκοπός Ημερομηνία Διάρκεια
Τμήμα Νομισματικού και Χρηματοοικονομικού Συστήματος
(Monetary and Financial Systems Department)
7 στελέχη Προετοιμασία FSAP Ιανουάριος – Φεβρουάριος 10 μέρες
Τμήμα του Δυτικού Ημισφαίριου
(the Western Hemisphere Department)
6 στελέχη SBA: Τρίτος απολογισμός Φεβρουάριος 2 βδομάδες
Τμήμα δημοσιονομικών υποθέσεων(Fiscal Affairs Department) 3 στελέχη Απολογισμός  των φορολογικών, τελωνειακών προγραμμάτων και της διοίκησης κοινωνικής ασφάλισης Μάρτιος 10 μέρες
Τμήμα του Δυτικού Ημισφαίριου 6 στελέχη SBA: τέταρτος απολογισμός, εξαμηνιαία διαβούλευση του Άρθρου IV Μάιος 2 βδομάδες
Τμήμα Νομισματικού και Χρηματοοικονομικού Συστήματος 1-2 στελέχη Αναδιάρθρωση των κρατικών τραπεζών Μάιος 1 βδομάδα
Τμήμα δημοσιονομικών υποθέσεων 4 στελέχη Τεχνική βοήθεια: για τα φορολογικά και τελωνειακά προγράμματα και την διοίκηση κοινωνικής πολιτικής Ιούλιος 9 μέρες
Τμήμα του Δυτικού Ημισφαίριου 5 στελέχη SBA: Πέμπτος Απολογισμός Αύγουστος 2 βδομάδες
Τμήμα Νομισματικού και Χρηματοοικονομικού Συστήματος 1 στέλεχος Αναδιάρθρωση των κρατικών τραπεζών Αύγουστος 9 μέρες
Τμήμα Νομισματικού και Χρηματοοικονομικού Συστήματος 1 στέλεχος Αναδιάρθρωση των κρατικών τραπεζών Νοέμβριος 9 μέρες
Τμήμα του Δυτικού Ημισφαίριου 5 στελέχη Έκτος Απολογισμός SBA Νοέμβριος 2 βδομάδες

Υπό την κοινή κάλυψη της Τεχνικής Βοήθειας και της ανασκόπησης βρίσκεται η Επίπτωση του Προγράμματος του Χρηματοπιστωτικού Τομέα (Financial Sector Assessment Program (FSAP), συμπεριλαμβανομένης και της έκθεσης για τα Πρότυπα και τους Κώδικες (Report on Standards and Codes, ROSC). Το FSAP, ένα κοινό πρόγραμμα μεταξύ της Παγκόσμιας Τράπεζας και του Δ.Ν.Τ, διατίθεται μόνο μετά από παράκληση των αρχών της χώρας μέλους. Γενικά, περιλαμβάνει την προετοιμασία ενός λεπτομερούς ROSC σχετικά με την εφαρμογή ορισμένων από τους 12 διεθνείς κώδικες, οι οποίοι αναπτύσσονται από πολυμερείς οργανισμούς, συχνά σε συνδυασμό με το Δ.Ν.Τ. Συμφωνία για τα FSAP θα προκαλέσει  άλλη μία ή δύο επισκέψεις από τα κεντρικά γραφεία του Δ.Ν.Τ κατά το έτος που προετοιμάζεται το FSAP. Επίσης, μερικά από τα ROSCs απαιτούν μια ξεχωριστή αποστολή από το προσωπικό του Δ.Ν.Τ, μαζί με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες. Τα ROSCs στη συνέχεια εκσυγχρονίζονται από μία άλλη επιτόπια επίσκεψη με ένα ad hoc  χρονοδιάγραμμα, το οποίο κυμαίνεται από ένα έως πέντε έτη. Το FSAP μπορεί επίσης να οδηγήσει σε προγράμματα τεχνικής συνεργασίας πέρα από την κανονική χρηματοδότηση των ΤΒ.

Η Ουρουγουάη πρόσφατα ολοκλήρωσε την πρώτη πλήρη FSAP, η οποία απαίτησε επισκέψεις μιας αποστολής του Δ.Ν.Τ τον Οκτώβριο του 2005 και από τον Ιανουάριο έως τον Φεβρουάριο 2006. Σαν συνέπεια του FSAP του 2006, η τεχνική συνεργασία έχει επικεντρωθεί στην νομοθεσία του χρηματοοικονομικού τομέα, ενισχύοντας την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας, στην ενίσχυση των πλαισίων για την εποπτεία και εξυγίανση των τραπεζών, καθώς και στην ανάπτυξη της αγοράς κεφαλαίων.