IFI governance

Background

Πως παίρνονται οι α&

4 Αυγούστου 2010 | Inside the institutions

 Αυτό το άρθρο δημοσιεύθηκε αρχικά στα Αγγλικά στις 12 Σεπτεμβρίου του 2005, και μεταφράστηκε και δημοσιεύθηκε στα Ελληνικά τον Αύγουστος του 2010.


Το προσωπικό του Δ.Ν.Τ και η διεύθυνσή του είναι υπόλογοι στον διευθύνοντα σύμβουλο του Δ.Ν.Τ, ο οποίος αυτήν την στιγμή είναι ο Ροδρίκγο δε Ράτο, ο οποίος διορίζεται από, και είναι υπεύθυνος στο εκτελεστικό συμβούλιο.  Μέσω «συμφωνιών κυρίων» ο διευθύνων σύμβουλος επιλέγεται από τα Ευρωπαϊκά μέλη του Δ.Ν., ενώ ο πρώτος αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος, αυτήν την στιγμή η Αννα Κρούγκερ, επιλέγεται από την Αμερικανική κυβέρνηση.

Συμβούλιο των διοικητών

Το ανώτατο όργανο που παίρνει αποφάσεις στο Δ.Ν.Τ αποτελείται από  έναν διοικητή και έναν αναπληρωτή  διοικητή από το κάθε ένα από τα 184 κράτη μέλη του Δ.Ν.Τ.  Ο διοικητής επιλέγεται από το κράτος μέλος και είναι συνήθως ο υπουργός οικονομικών  ή ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας. Στην πράξη, το συμβούλιο των διοικητών αναθέτει την καθημερινή επίβλεψη της οργάνωσης στο εκτελεστικό συμβούλιο αλλά διατηρεί  την ευθύνη για μεγάλες αποφάσεις που αφορούν το ίδιο τον θεσμό, όπως είναι οι αλλαγές στην δομή του Δ.Ν.Τ και η εισδοχή καινούργιων μελών.  Το συμβούλιο των διοικητών συνήθως συναντιέται δυο φορές των χρόνο στις ανοιξιάτικες και ετήσιες συναντήσεις του Δ.Ν.Τ και της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Η Διεθνής Νομισματική και Χρηματοοικονομική Επιτροπή (Δ.Ν.Χ.Ε)

Είναι μια επιτροπή του συμβουλίου  των διοικητών. Η εκλογιμότητα για να γίνεις μέλος της είναι βασισμένη στο αναλογικό  σύστημα εκλογικής περιφέρειας όπως το εκτελεστικό συμβούλιο (παρακάτω), και αποτελείται από 24 μέλη από το συμβούλιο των διοικητών.  Η Δ.Ν.Χ.Ε  συνεδριάζει δύο φορές το χρόνο για να αποφασίσει τις ημερήσιες διατάξεις των ανοιξιάτικων και ετησίων συνεδριάσεων του Δ.Ν.Τ. Άλλες ευθύνες της επιτροπής είναι να δοθούν κατευθύνσεις στο εκτελεστικό συμβούλιο, που υποστηρίζονται από τα επαγγελματικά στελέχη του Οργανισμού.

Εκτελεστικό Συμβούλιο

Εκτελεί τις καθημερινές εργασίες του ΔΝΤ στην έδρα του στην Ουάσιγκτον. Η ομάδα αυτή προεδρεύεται από τον διευθύνοντα σύμβουλο του ΔΝΤ, ο οποίος επικουρείται από τρεις αναπληρωτές διευθύνοντες συμβούλους. Το συμβούλιο αποτελείται από 24 εκτελεστικούς διευθυντές (EDs), οι οποίοι διορίζονται ή εκλέγονται από τις χώρες μέλη ή ομάδες χωρών (βλέπε παρακάτω). Μερικοί εκτελεστικοί διευθυντές εκλέγονται σε εξαμηνιαία βάση και άλλοι επιλέγονται από τις εκλογικές τους περιφέρειες. Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει συνήθως τρεις μέρες της εβδομάδας. Το 2003 δαπανήθηκε 55 τοις εκατό του χρόνου του σε θέματα των χώρων μελών, όπως διαβουλεύσεις και αναθεωρήσεις του άρθρου IV, και εγκρίσεις των χρηματοοικονομικών προγραμμάτων του ΔΝΤ, και 19 τοις εκατό του χρόνου του για την παγκόσμια και περιφερειακή επιτήρηση, καθώς και για γενικότερα θέματα πολιτικής, συμπεριλαμβανομένου του World Economic Outlook, ενίσχυση του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος, η κατάσταση του χρέους των χωρών μελών καθώς και θέματα που σχετίζονται με τις χορηγήσεις δανεισμού του ΔΝΤ και σχεδιασμό των προγραμμάτων.

Στο επίπεδο του εκτελεστικού συμβουλίου, οι περισσότερες χώρες ομαδοποιούνται σε εκλογικές περιφέρειες, με εξαίρεση τους πέντε μεγαλύτερους μετόχους του ΔΝΤ-η ΗΠΑ, η Ιαπωνία, η Γερμανία, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, που έχουν μία θέση η καθεμία. Στης παρούσες συνθήκες η Ρωσία, η Σαουδική Αραβία και η Κίνα είναι σε εκλογικές περιφέρειες αποτελούμενες από μία χώρα μόνο. Σε ορισμένες εκλογικές περιφέρειες ο διορισμός του εκτελεστικού διευθυντή εναλλάσσετε ανάμεσα στα κράτη μέλη και σε άλλες εκλογικές περιφέρειες η χώρα με το μεγαλύτερο αριθμό των ψήφων διορίζει τον εκτελεστικό διευθυντή.

Επί του παρόντος, οι ψήφοι των μελών και η εκπροσώπηση είναι άνισα κατανεμημένοι  και υπέρ των πιστωτριών χωρών.  Οποιοσδήποτε καινούργιος τύπος για τον υπολογισμό των εκλογικών  δικαιωμάτων μπορεί μόνο να αναθεωρηθεί κατά τη διάρκεια περιοδικών ανασκοπήσεων του «ποσοστού» που αναλογεί σε κάθε χώρα. Σύμφωνα με τα άρθρα της συμφωνίας του Ταμείου γενικές ανασκοπήσεις των ποσοστώσεων γίνεται κάθε πέντε χρόνια. Η δωδέκατη και η τελευταία τέτοια γενική αναθεώρηση ολοκληρώθηκε στα τέλη του Ιανουαρίου 2003, και δεν προβλέφθηκε μεταβολή των ποσοστώσεων.

Δέκα από τις 24 διαθέσιμες θέσεις του εκτελεστικού συμβουλίου σήμερα καταλαμβάνονται από τις αναπτυσσόμενες χώρες, οι οποίες διαθέτουν συλλογικά 26 τοις εκατό των ψήφων.  Ο αριθμός των θέσεων των αναπτυσσόμενων χωρών αυξάνεται στις 11 όταν η εκλογική περιφέρεια της οποίας αυτή  την στιγμή είναι επικεφαλής η Ισπανία, εναλλάσσεται και γίνεται υπό την προεδρία του Μεξικού ή της Βενεζουέλας. Οκτώ εκλογικές περιφέρειες περιέχουν κράτη μέλη, που είναι ή πιστωτές ή οφειλέτες, σε επτά από τις οποίες η πλειοψηφία των δικαιωμάτων του ψήφου ανήκει στους πιστωτές. Για να είναι σε θέση οι αναπτυσσόμενες χώρες να πραγματοποιήσουν μια απόφαση υπέρ τους, πρέπει να οικοδομήσουν συμμαχίες με μέλη που είναι πιστωτές. Υπάρχουν σήμερα 45 χώρες μέλη του ΔΝΤ που ανήκουν στην Υποσαχάρια Αφρική, οι οποίες κατέχουν συνολικό μερίδιο ψήφου του 4,4 τοις εκατό.

Η λήψη αποφάσεων στο Εκτελεστικό Συμβούλιο

Το εκτελεστικό συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις με συναίνεση. Στην καλύτερη των περιπτώσεων αυτό γίνεται μέσω μιας ομόφωνης απόφασης όλων των εκτελεστικών διευθυντών. Ωστόσο, συχνά υπάρχουν σημαντικές διαφορές στις απόψεις μεταξύ των μελών, για παράδειγμα, μεταξύ του οφειλέτη και των συμφερόντων των πιστωτών. Οι κανόνες και οι κανονισμοί του ΔΝΤ ορίζουν ότι «η προεδρία θα εξετάσει την ατμόσφαιρα της συνεδρίασης, αντί της επίσημης ψηφοφορίας”, ουσιαστικά επιδιώκοντας να επιτύχει το ευρύτερο φάσμα υποστήριξης όσον αφορά τον αριθμό των εκτελεστικών διευθυντών και ποσοστό ψήφων, υπό την προϋπόθεση ότι, εάν τεθούν σε ψηφοφορία, θα υπάρξει η απαιτούμενη πλειοψηφία (ανάλογα με την απόφαση που πρόκειται να παρθεί, η πλειοψηφία του 51%, 66% ή 85% είναι απαραίτητη). Ο πρόεδρος καλεί το συμβούλιο να εξετάσει τα θέματα, τουλάχιστον μέχρι να προκύψει μια ευρεία πλειοψηφία σχετικά με το θέμα υπό συζήτηση. Όταν δεν μπορεί να επιτευχθεί η συναίνεση, μια απλή πλειοψηφία μπορεί γρήγορα να επιτευχθεί με μια συλλογική απόφαση μεταξύ των προέδρων του G-7 καθώς και μερικών άλλων στελεχών.

Οι εκτελεστικοί διευθυντές που εκπροσωπούν περισσότερες από μία χώρα δεν μπορούν να διαιρέσουν τις ψήφους τους, ή να ρίξουν χωριστές ψήφους για το καθένα από τα μέλη που εκπροσωπούν, οπότε πρέπει να ρίξουν μία συνολική ψήφο  για κάθε μία από τις χώρες μέλη που εκπροσωπούν. Οι διαφορετικές απόψεις των μελών μπορούν ωστόσο να επισημανθούν εγγράφως. Οι εκτελεστικοί  διευθυντές σπάνια φέρνουν αντίρρηση – η αποχή είναι η ισχυρότερη μορφή διαμαρτυρίας.

Από το 1999 δημοσιεύονται οι «περιλήψεις»  του προέδρου και οι δημόσιες ανακοινώσεις που αποτελούν σύνοψη των συζητήσεων του εκτελεστικού συμβουλίου για τα προγράμματα των χωρών μελών. Τα πρακτικά –  που καταγράφουν όλες τις επεμβάσεις των εκτελεστικών διευθυντών, τις διοίκησης και του προσωπικού δημοσιεύονται  μετά την πάροδο 10 ετών.

Μόνιμες Επιτροπές

Συμπεριλαμβάνουν: Την επιτροπή για την διοικητική  πολιτική, επιτροπή για τον προϋπολογισμό , επιτροπή για τις σχέσεις με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, και την επιτροπή για τον ετήσιο απολογισμό.  Το Δ.Ν.Τ δεν δημοσιεύει πληροφορίες για τα κράτη μέλη, το σχέδιο εργασίας του ή τα πρακτικά των μόνιμων επιτροπών. Με λίγες εξαιρέσεις, οι μόνιμες επιτροπές δεν είναι επιτροπές που παίρνουν αποφάσεις αλλά υπηρετούν με συμβουλευτικό καθήκον και προετοιμάζουν τις αποφάσεις που πρέπει να πάρει το εκτελεστικό συμβούλιο. Οι περισσότερες επιτροπές έχουν 8 μέλη, και η πρόσβαση σε αυτές είναι ελεύθερη για όλο το συμβούλιο.