Environment

News

Τα Διεθνές Χρηματο&#

14 Οκτωβρίου 2010

Αυτό το άρθρο δημοσιεύθηκε αρχικά στα Αγγλικά τον Σεπτέμβρη του 2010, και μεταφράστηκε και δημοσιεύθηκε στα Ελληνικά τον Οκτώβριο του 2010

Οι φυσικές καταστροφές στην Αϊτή και το Πακιστάν έχουν αυξήσει τις προσκλήσεις για μια μεγαλύτερη διαγραφή του χρέους, παρά για νέα δάνεια του ΔΝΤ, καθώς και για την επανεξέταση του συστήματος του κρατικού δημοσιονομικού χρέους.

Ακόμη και πριν από τις εντονότατες πλημμύρες τον Αύγουστο που έσπρωξαν πάνω από 10 εκατομμύρια ανθρώπους να χρειάζονται βοήθεια έκτακτης ανάγκης, η πίεση για την ακύρωση του χρέους για το Πακιστάν αυξανόταν. Μια έκθεση του Ιουλίου από την βρετανική ΜΚΟ Jubilee Debt Campaign, «Τροφοδοτώντας την Αδικία», σημείωσε ότι «το Πακιστάν, μια χώρα όπου 38 τοις εκατό των μικρών παιδιών είναι λιποβαρή, δαπάνησε περίπου 3 δισεκατομμύρια δολάρια για την εξυπηρέτηση του χρέους πέρυσι – σχεδόν 3 φορές αυτό που η κυβέρνηση δαπανά για την υγειονομική περίθαλψη.»

συμμετοχικό και ολοκληρωμένο έλεγχο για τα

Μετά την καταστροφή, η Παγκόσμια Τράπεζα αύξησε το μέγεθος του υφιστάμενου δανείου της προς το Πακιστάν από 900 εκατομμύρια δολάρια σε 1 δισ. δολάρια. Το ΔΝΤ συμφώνησε σε ένα νέο δάνειο έκτακτης βοήθειας μεγέθους 450 εκατ. δολάρια. με την δυνατότητα ταχείας εκταμίευσης. Ωστόσο, αρνήθηκε να αμβλύνει τους όρους σχετικά με το παραπάνω από 10 δισεκατομμύρια δολάρια διετές δάνειο τύπου stand-by του Πακιστάν, το οποίο συμφωνήθηκε το Νοέμβριο του 2008 και δεν έχει πλήρως καταβληθεί. Το Ταμείο έχει αναστείλει τις αναθεωρήσεις του προγράμματος και τις εκταμιεύσεις, μέχρι μια μεταγενέστερη ημερομηνία, λόγω της καταστροφής, αλλά οι Πακιστανοί αξιωματούχοι συνέχισαν να διαφωνούν με το Ταμείο για τους όρους της μεταρρύθμισης της φορολογίας και των δημοσιονομικών ελλειμμάτων. Με το νέο δάνειο, το Πακιστάν οφείλει τώρα στο ΔΝΤ περισσότερα από 8,3 δισεκατομμύρια δολάρια, περίπου το 14 τοις εκατό του συνολικού εξωτερικού χρέους του, αλλά δεν είναι επιλέξιμο για την υφιστάμενη διεργασία για την ακύρωση του χρέους του ΔΝΤ, λόγω της ιδιότητάς του ως χώρα μεσαίου εισοδήματος.

Ένα συνέδριο στα τέλη του Αυγούστου των ΜΚΟ, των κοινωνικών κινημάτων, καθώς και των πολιτικών κομμάτων στο Πακιστάν ζήτησαν την πλήρη διαγραφή του εξωτερικού χρέους της χώρας. Ο Abdul Khaliq, της ΜΚΟ CADTM του Πακιστάν, υποστήριξε ότι «αντί της αποδοχής των νέων προσφορών δανείων, η δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση του Πακιστάν θα πρέπει να ζητήσει βοήθεια και επιδοτήσεις και την ίδια στιγμή να απαιτεί συνολική και άνευ όρων διαγραφή του εξωτερικού χρέους της».

Ανακούφιση, αλλά όχι για τις Γυναίκες

Σε ανταπόκριση της συμφωνίας για την ελάφρυνση του χρέους της Αϊτής μετά από τον καταστροφικό σεισμό του Ιανουαρίου (βλ. Update 69), το διοικητικό συμβούλιο του ΔΝΤ έχει τώρα συμφωνήσει στην δημιουργία ενός άλλου Ταμείου για την ελάφρυνση του χρέους μετά από καταστροφή (Post-Catastrophe Debt Relief Trust). Η συμφωνία του Ιουνίου επιτρέπει σε δικαιούχες χώρες να έχουν περιθώριο δύο χρονών αποπληρωμής του χρέους, καθώς επίσης, «την πλήρη διαγραφή του χρέους μιας χώρας προς το ΔΝΤ … σε περιπτώσεις όπου η καταστροφή έχει δημιουργήσει σοβαρές και μακροχρόνιες ανάγκες του ισοζυγίου πληρωμών, και όπου οι πόροι που ελευθερώνονται από ελάφρυνση του χρέους είναι κρίσιμης σημασίας για την αντιμετώπιση αυτών των αναγκών.» Το ΔΝΤ καθιέρωσε το ταμείο με 422 εκατ. δολάρια δικούς του πόρους. Το διοικητικό συμβούλιο συμφώνησε να ακυρώσει $ 250 εκατ. χρέος της Αϊτής τον Ιούλιο, συμπεριλαμβανομένων των δανείων έκτακτης βοήθειας που χορηγήθηκαν τον Ιανουάριο, αλλά παράλληλη ενέκρινε ένα άλλο δάνειο ύψους 60 εκατ. δολαρίων που η Αϊτή θα αρχίσει να αποπληρώνει το 2016.

Η Malya Villard-Apollon, ηγέτης της γυναικείας οργάνωσης KOFAVIV της Αϊτής συγκέντρωσε τη διεθνή προσοχή στα προβλήματα των προσπαθειών της ανοικοδόμησης: «οι συνθήκες στους καταυλισμούς των εκτοπισμένων, μετά από τον σεισμό της 12ης Ιανουαρίου, επιδείνωσαν την ευπάθεια των γυναικών στον βιασμό.  Γυναίκες και κορίτσια ζουν σε μόνιμο φόβο για την ασφάλειά τους.» Ωστόσο, η Αμερικάνικη ΜΚΟ Gender Action διαπίστωσε ότι πάνω από 50 έργα και προγράμματα, που είτε εγκρίθηκαν ή που προτάθηκαν από τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όλα «απέτυχαν να αντιμετωπίσουν την κλιμάκωση της βίας με βάση το φύλο στην Αϊτή παρά τις διεθνείς εντολές από τις Κατευθυντήριες Αρχές των Ηνωμένων Εθνών  για την Εσωτερική Εκτόπιση, Απόφαση του ΟΗΕ 1325, και άλλα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα».

Αντιμετώπιση του Δημοσιονομικού Χρέους

Σε μια συγκέντρωση των κοινωνικών κινημάτων από τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική, τον Ιούνιο, οι συμμετέχοντες «απέρριψαν κάθε μορφής προσποιούμενης ελάφρυνση του χρέους, που ξεκινάει από της Βόρειες κυβερνήσεις και τους διεθνείς  χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς τους», και κάλεσε εκ νέου για «συμμετοχικό και ολοκληρωμένο έλεγχο για τα χρέη που απαιτούνται από τις χώρες μας.»  Τον Αύγουστο, η ΜΚΟ Jubilee South και άλλες οργανώσεις κάλεσαν σε μια παγκόσμια εβδομάδα δράσης κατά του χρέους και των διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στα μέσα Οκτωβρίου.

Η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη πραγματοποίησε μια συνάντηση για τον υπεύθυνο κρατικό δανεισμό και χορηγήσεις στην Κίνα στις αρχές του Σεπτεμβρίου. Η διαδικασία διαβούλευσης σχετικά με το χρέος του Τμήματος Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΤΟΚΥ) του ΟΗΕ συναντήθηκε στις αρχές Σεπτεμβρίου στο Λονδίνο, και επικεντρώθηκε στις τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Το ΤΟΚΥ του ΟΗΕ ελπίζει να αναπτύξει συναίνεση για προτάσεις που μπορούν να «οδηγήσουν στην εύρυθμη λειτουργία της διεθνούς χρηματοπιστωτικής αρχιτεκτονικής για το χρέος».